Stichting oprichtenStichting oprichten

Stichting oprichten


Wilt u een stichting oprichten?

Wanneer u geA?nteresseerd bent om een stichting op te richten, is het verstandig om over deze bedrijfsvorm een onderzoek te verrichten. Er zijn namelijk vele voordelen dat een bedrijf in de vorm van een stichting met zich mee brengt. Hier vind u een overzicht met diverse onderwerpen en toelichtingen die betrekking hebben bij het oprichten van een stichting.

Als eerste stap richting de oprichting van een stichting maakt u concreet scherp geformuleerd stichtingsplan. Hierin staat beschreven wat de activiteiten zijn, welke doelgroep u wilt aanspreken, de doelstellingen van de bedrijfsvorm en de financiA�le situatie. U doet er uiteraard goed aan om goed over uw stichtingsplan na te denken en een gekristalliseerde formulering te gebruiken.

Zodra u het stichtingsplan in een concreet plan heeft uitgewerkt kunt u aan de slag met de statuten. Hier moet de naam van de stichting beschreven worden, adres, doelstellingen en de manier van benoemen en/of aftreden van bestuurders. Vervolgens schrijft u een huishoudelijk reglement met als doelstelling dat de bestuurders een draaiboek hebben welke zij als handleiding kunnen inzetten.

Met de hulp van een notaris zorgt u ervoor dat de stichting rechtsgeldig wordt. Want voor de oprichting van u stichting heeft u namelijk een notariA�le akte nodig of een testament. Tevens moet u uw statuten goe laten controleren door een specialist (notaris). Hij/zij kan u ook helpen om de statuten verder uit te breiden waar dat nodig is. Zodra u deze stappen heeft doorlopen kunt u zich inschrijven bij de kamer van koophandel. Dit is overigens volgens de wet verplicht en loopt u (bestuurders) een grote kans op persoonlijke aansprakelijkheid bij schulden of wangedrag als u dit niet doet.

Om uw financiA�le transacties te regelen doet u er goed aan om u bij een voor u passende bank te informeren. Er bestaan namelijk

Share Button